ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа саинвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) ичл.94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бабушница и Националне службе за запошљавање бр. 2601-101-6/2018-3 од 22.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бабушница за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БАБУШНИЦА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс и пријаву можете преузети овде.
02.07.2018. године